Poznań


Materiały do pobrania:


Napisali o nas:

Aby idea budowy latających replik samolotów zdobytych czynem powstańczym Wielkopolan,  miała głębszy wymiar społeczny i edukacyjny, zbiórkę ofiar realizujemy nie poprzez zbiórkę publiczną w rozumieniu „USTAWY z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych” i jej  Art. 1. 1, lecz w ramach Art. 2.  tej Ustawy, tj. w formie zbiórki niepublicznej.  Zgodnie z Art.2. p.2 do p.5  Ustawy możliwa jest ona w następujących sytuacjach:


1) w drodze loterii pieniężnych i fantowych;

2) wśród grona osób znajomych osobiście przeprowadzającym zbiórkę;

3) wśród młodzieży szkolnej na terenach szkolnych, odbywające się na podstawie pozwolenia władz szkolnych;

4) w ramach zbiórek koleżeńskich odbywających się w:

a) lokalu urzędu publicznego na podstawie pozwolenia kierownika urzędu, lub

b) innym zakładzie pracy.


Powodem podjęcia decyzji o rezygnacji ze zbiórki publicznej, której podstawową cechą jest zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym, gdzie mamy często do czynienia z anonimowym i niedostatecznie poinformowanym ofiarodawcą co do celów zbiórki.


Jednym z ważniejszych celów tego przedsięwzięcia, oprócz samej budowy i prezentacji latających replik na pokazach lotniczych, jest poprowadzenie tak zbiórki środków na ich budowę, aby świadome idei i możliwie szerokie grupy społeczności Wielkopolan wzięły w nim udział.


Zbiórki odbywające  wśród młodzieży szkolnej na terenie szkoły, mogą przebiegać wraz przypomnieniem, historii zdobycia Ławicy i związanych z tym możliwości obronnych niepodległego państwa. Mogą temu towarzyszyć konkursy, wspomnienia o rodzinnych kombatantach, a także  inne przedsięwzięcia upamiętniające tamte wydarzenia.


Również zbiórki ofiar prowadzone w lokalach urzędu publicznego, czy zakładach pracy za zgodą ich kierowników mogą być dobrą okazją do przypomnienia, a często dopiero do poznania, tych zapomnianych, a jakże doniosłych osiągnięć naszych, często jeszcze najbliższych członków rodzin wielkopolskich.


Możliwe są również zbiórki koleżeńskie w ramach spotkań opłatkowych, rocznicowych, itp.


W celu możliwie skutecznego poinformowania społeczności Wielkopolan, wydrukowano foldery, ulotki i plakaty. Utworzona została strona internetowa www.wielkopolskaeskadraniepodleglosci.pl.


Zbiórka ofiar w gotówce odbywa się do specjalnie oznakowanych skarbonek przekazywanych osobom lub instytucjom, które wyraziły zainteresowanie tym przedsięwzięciem.


Aby dać satysfakcję ofiarodawcom, możliwe jest włożenie wraz z ofiarą do skarbonki, małej karteczki z imieniem i nazwiskiem, a suma zbiórki będzie powodem do chwały grupy osób dysponujących daną skarbonką. Informacje  o wszystkich ofiarodawcach będą sukcesywnie zamieszczane w zakładce strony www.wielkopolskaeskadraniepodleglosci.pl .


Wobec zbliżającej się rocznicy Powstania Wielkopolskiego, zapraszamy do włączenia się w przedsięwzięcie budowy latających replik samolotów zdobytych czynem powstańczym Wielkopolan, które później stały się istotnym orężem w walce o obronę Niepodległej Rzeczypospolitej.

Powrót do wydarzeń